Henrik Kvick

Investerare och entreprenör

Sunt förnuft, engagaemang och resultatfokus

Om Henrik Kvick

Henrik Kvick är uppväxt i Åby utanför Norrköping och spelade mycket fotboll under sin uppväxt. Efter gymnasiestudier på naturvetenskaplig linje gjorde Henrik Kvick värnplikt i 15 månader som kompanibefäl. Nästa steg för Henrik Kvick var studier i företagsekonomi på Linköpings Universitet samt civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi på Linköpings Tekniska Högskola.

Henrik tog examen som civilingenjör i industriell ekonomi 2003. Istället för att spendera ett antal år inom finansbranschen som trainee eller managementkonsult så startade Henrik Kvick istället upp jobbsajter för att erbjuda employer branding lösningar. Företagande sågs som ett mer spännande drag.

Efter grundandet av sitt första företag har Henrik Kvick fortsatt att investera och bygga upp sitt privata investmentbolag Trottholmen som till exempel varit huvudägare i de noterade mjukvarubolagen Entraction och Trededoubler. Henrik Kvick är numera styrelseordförande och majoritetsägare i Net Gaming Europe AB (publ) och en av huvudägarna i myTaste AB (publ).

Henrik Kvick och Trottholmen

Historik 
Henrik Kvick är utbildad civilingenjör i Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola. Trottholmen AB har sin bakgrund i Henriks entreprenörskap och investeringshistorik som startade 2004 i och med grundandet av NetJobs Group AB som noterades oktober 2006 på Nasdaq OMX First North.

Trottholmen AB är en långsiktig kapitalförvaltare och ett aktivt ägarbolag vars syfte är att skapa uthålligt aktieägarvärde. I dagsläget är Trottholmen en stor aktieägare i tre olika börsnoterade innehav, samtliga har en tydlig strategi och inriktning med en fortsatt stor utvecklingspotential.

Värdegrund
Ledstjärnorna i arbetet är engagemang, sunt förnuft, resultatfokus och tydlig kostnadsmedvetenhet. Genom ett långvarigt och aktivt ägande ska Trottholmen bidra till en fortsatt god utveckling av dess innehav och skapa värde för samtliga utav bolagets aktieägare. Trottholmen och Henrik Kvick är även öppen för nya investeringar i såväl noterade som onoterade bolag med internationella expansionsmöjligheter och stor utvecklingspotential.

henrik kvick

Kort info

Direkt efter avslutad civilingenjörsexamen grundade Henrik Kvick NetJobs Group AB i början av 2004. NetJobs Group AB växte snabbt organiskt under god lönsamhet och noterades oktober 2006 på Nasdaq OMX First North. Henrik Kvick var huvudägare i spelutvecklingsbolaget Entraction som 2011 såldes till amerikanska IGT. Även Tradedoubler är ett annat  på noterat bolag där Henrik Kvick varit största privata ägare som sedan avyttrade sitt innehav till franska Reworld Media. Henrik Kvick är numera styrelseordförande och majoritetägare i Net Gaming Europe AB (publ) och även en av huvudägarna i myTaste AB (publ).

henrik kvick netjobs

NetJobs AB

Henrik Kvick är styrelseledamot i NetJobs som är ledande i norra Europa inom nischade jobbsajter. Med 35 nischade jobbsajter och 5 generella jobbsajter i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Sajterna fungerar som marknadsplatser på Internet där arbetsgivare och arbetstagare kan hitta varandra.

henrik kvick net gaming

Net Gaming Europe AB

Net Gaming Europe AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som investerar i företag inom spelbranschen på Internet. Net Gaming äger Highlight Media, som är en ledande aktör inom iGaming leads samt PokerLoco Malta Ltd och Loco Online Entertainment N.V. (Curacao), som driver spelsidorna CasinoLoco.com samt PokerLoco.com med över en miljon registrerade kunder.

henrik kvick mytaste

myTaste

myTaste är idag en av världens största matsajter med recept på 27 språk och användare från världens alla länder. Sedan starten har fler än 10 miljoner recept sparats på myTaste. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm.

Kontaktuppgifter

Trottholmen AB
Mailbox 591
SE-114 11 Stockholm
Sweden

Besöksadress

Stureplan 6

Telefon:

+46 (0)70 316 60 10

E-post:

info@trottholmen.com

foretagsbloggar.nu

Kontakta Henrik Kvick